Produktfoto

Produktfotografering sker ofta mot vit bakgrund då det är lätt att frilägga bilden om så önskas. Bilden levereras färdig med rätt format, skärpning, färgprofil. För webbsidor eller för tryck med urklippsbana.
Nedanstående exempel är tänkta för Dokumentation bilder sparade för att ha om någon olycka inträffar (Klicka, för att visa stor bild. “Backpil” för att komma tillbaka)