Panoraman

Panoramabilder

Visas med fördel på webben i särskilt program som gör att det går att åka runt i bilden.
Panoramor är sammansatta av et flertal delbilder. Bildar då antingen 90, 180, eller 360 graders vy. Sfäriska panoramor, där man kan titta runt hela varvet åt alla håll kräver mer arbete att göra. Klicka för att se i webbläsaren. Använd musen, håll ner vänsterknapp och åk, zooma med hjulet, eller använd pilarna.
De här nedan är tagna med extremvidvinkel och sammansatta av ca 50 exponeringar för varje, panoramor i HDR.

360-Biblioteket gammelgården
180 graders panorama i HDR ca 50 exponeringar sammanslagna till en bild.
kyrka-panorama